* DOCUMENTATION *

Hos Callifine (FO: 1953200-7) tror vi på att alla människor har rätt att somna utan en känsla av stress över att arbetsmängden inte hunnits med.
Likaså tror vi på att bördan på axlarna lättar om man hjälps åt. Därför erbjuder vi nu, utöver den hantverksinriktade webbutiken, även kundanpassade datatjänster (främst i MS Office programmen).

Blir pappersarbete liggande på hög? Har du svårt att hinna uppdatera allt?
Väntar företagets olika dokument och mallar på att bli formaterade? Eller behöver du en tillfällig extra resurs för att hinna med ett längre projekt?

Tjänsterna kan kombineras:

Excel tjänster
Avlastande hjälp med tex. sammanställning av sifferdata och/eller skapande av: diagram, mallar, automatiska uträkningsmodeller eller olika former av ekonomiska rapporter och tabeller samt övrigt enligt överenskommelse.

Word tjänster
Avlastande hjälp med tex. allmän dokumenthantering, formatering av befintliga dokument, renskrivning av texter, utformning av mallar för dokumentation samt övrigt enligt överenskommelse.

Sociala medier tjänster
Avlastande hjälp med tex. skapande av Facebooksidor, fortlöpande uppdatering av dessa och innehållsproduktion till olika kanaler samt övrigt enligt överenskommelse.

Administrativa tjänster
Avlastande hjälp med tex. med administrativa kontorssysslor eller olika uppdateringsarbeten i WordPress samt övrigt enligt överenskommelse.


Förstärkt team med våra tjänster

Förstärk ert arbetsteam, tillfälligt eller för en längre tid. Genom att låta våra datatjänster avlasta Din arbetsmängd kan företagets eller dina privata resurser användas på ett mer effektivt sätt. I nära samarbete med kunden (dig) anpassar vi hjälpen helt enligt ditt aktuella behov. Vi hjälper till med både längre, projektbaserade arbeten eller engångsuppdrag. Tjänsterna erbjuds i första hand till  företag men visst finns vi även till för privatpersoner.

Varmt välkommen att kontakta: info[at]callifine.net, för prisuppgifter och övrig information!