Dataregisterbeskrivning för företaget Callifine

I enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018 inom EU ska en registerbeskrivning finnas över vilka personuppgifter som lagras. Det ska också framgå vad uppgifterna används till och på vilket sätt företaget hanterar dem. Om en kund så önskar ska uppgifterna, när som helst, kunna tas bort ur dataregistret.
Företaget Callifine begär in personuppgifter i samband med att en kund gör inköp i webbutiken.

Dessa uppgifter är:

  • Namn
  • Gatuadress
  • Postnummer och Ort
  • Telefonnummer
  • E-postadress

 

Uppgifterna är nödvändiga för att kunna skicka beställningsbekräftelse och leverera beställningar per post. Våra beställningar levereras enligt det sätt som kunden valt. Företaget Callifine överlåter inte några personuppgifter till någon annan än vår bokförare och det företag som sköter våra leveranser. Personuppgifter som lämnas till företaget Callifine används inte till direkt marknadsföring.

 

Jakobstad den  18.05. 2018 (uppdaterad den 05.08.2020)
Callifine.net,  Ann-Sofi Björklund
Grundare, ägare och innehavare