* DOCUMENTATION *

Hos Callifine (FO: 1953200-7) tror vi på att alla människor har rätt att somna utan en känsla av stress över att arbetsmängden inte hunnits med.
Likaså tror vi på att bördan på axlarna lättar om man hjälps åt. Därför erbjuder vi nu, utöver den hantverksinriktade webbutiken, även kundanpassade datatjänster (främst i MS Office programmen).

Blir pappersarbete liggande på hög? Har Du svårt att hinna uppdatera allt?
Väntar företagets olika dokument och mallar på att bli formaterade? Eller behövs en tillfällig extra resurs till ett längre projekt?

Vi kan t.ex. hjälpa Dig med:

 • Arbeten i Microsoft Office programmen Word, Excel och PowerPoint;
  Utformning och/eller formatering av dokument, sammanställning av data, skapande av rapporter, diagram och presentationer.
 • Olika arbeten i WordPress och e-butiksplattformen WooCommerce;
  Hemsidor, Bloggar eller uppdatering av produktinformation.
 • Hjälp med uppdateringar och underhåll av Facebooksidor;
  För tex. mindre företag eller större föreningar.
 • Inmatning av data i databaser;
  T.ex. uppdatering av produktuppgifter eller inmatning/uppdatering av information i olika slags register.
 • Övriga överenskomna uppgifter…

Genom att låta våra datatjänster avlasta Din arbetsmängd kan företagets eller dina privata resurser användas på ett mer effektivt sätt. Tjänsterna erbjuds åt både företag och privatpersoner.
I nära samarbete med kunden (Dig) skräddarsyr vi hjälpen helt enligt aktuellt behov. Vi hjälper till med både längre, projektbaserade arbeten och engångsuppdrag.

Varmt välkommen att kontakta: info[at]callifine.net, för prisuppgifter och övrig information!