* DOCUMENTATION *

Hos Callifine (FO: 1953200-7) tror vi på att alla människor har rätt att somna utan en känsla av stress över att arbetsmängden inte hunnits med.
Likaså tror vi på att bördan på axlarna lättar om man hjälps åt. Därför erbjuder vi nu, utöver den hantverksinriktade webbutiken, även kundanpassade datatjänster (främst i MS Office programmen).

Blir pappersarbete liggande på hög? Har Du svårt att hinna uppdatera allt?
Väntar företagets olika dokument och mallar på att bli formaterade? Eller behövs en tillfällig extra resurs till ett längre projekt?

Tjänstepaket (kan kombineras vid behov):

Excel paketet
Avlastande hjälp med tex. sammanställning av sifferdata och/eller skapande av: diagram, mallar, automatiska uträkningsmodeller eller olika former av ekonomiska rapporter och tabeller samt övrigt enligt överenskommelse.

Word paketet
Avlastande hjälp med tex. allmän dokumenthantering, formatering av befintliga dokument, renskrivning av texter, utformning av mallar för dokumentation samt övrigt enligt överenskommelse.

Sociala medier paketet
Avlastande hjälp med tex. skapande av Facebooksidor, fortlöpande uppdatering av dessa och innehållsproduktion till olika kanaler samt övrigt enligt överenskommelse.

Administrativa paketet
Avlastande hjälp med tex. med administrativa kontorssysslor eller olika uppdateringsarbeten i WordPress samt övrigt enligt överenskommelse.


Varför behövs dessa tjänster?

Genom att låta våra datatjänster avlasta Din arbetsmängd kan företagets eller dina privata resurser användas på ett mer effektivt sätt. Tjänsterna erbjuds åt både företag och privatpersoner.
I nära samarbete med kunden (Dig) anpassar vi hjälpen helt enligt aktuellt behov. Vi hjälper till med både längre, projektbaserade arbeten och engångsuppdrag.

Varmt välkommen att kontakta: info[at]callifine.net, för prisuppgifter och övrig information!